Start

Service

Tjänster

Prislista

Kontakt


KONTAKT 

Adressen är:

WiSju AB
Bangårdsgatan 17
243 32 Höör
0413-209 02
info@wisju.se

 

 

  
  • WiSju använder sig nu av biologoskt rengöring - ett revolutionerande system från Innu-Science. Med naturliga komponenter och processer framställs produkter som redan nu klarar OECD: riktlinjer för biologisk nedbrytbarhet 2016 UTAN att göra avkall på ett bra resultat.
     
  • Bioteknisk rengöring - länk till INPA

  • Avtal HFV Höörs kommun

 

 

Marita Danielsson
marita@wisju.se
0705-12 09 02
Personalansvarig
Birgitta Hägneryd
birgitta@wisju.se
0702-19 26 61
Kund och kvalitetsansvarig
Petra Olsson
petra@wisju.se
Administration

  • Vi  har vi valt att samarbeta med INPA Malmö.WiSju AB * Bangårdsgatan 17 * 243 32 HööR * Tel 0413 - 209 02 * info@wisju.se * www.wisju.se